Српски | Srpski | English

набавка и инсталација софтвера (антивирус лиценци) М-18/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-18/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка и инсталација софтвера (антивирус лиценци) за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-18-2020
Конкурсна документација, ЈН М-18-2020
Одлука о додели уговора, ЈН М-18-2020
Обавештење о закљученом уговору формат пц м-18 исправка