Српски | Srpski | English

Набавка лабораторијског материјала В-25/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-25/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијског материјала за проточну цитометрију. Предмет јавне
набавке је обликован у 18 (осамнаест) партија:

25 – poziv za podnosenje ponuda – Protocna citometrija II

25 – Konkursna – Protocna citometrija II

Prilog br. 1