Српски | Srpski | English

Набавка матаријала за лабораторије гасне анализе, V-07_2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-07/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра -матаријала за лабораторије – гасне анализе, по партијама, како
следи:
1. Партија 1. – Касетни кертриџ систем и кутија за контролу;
2. Партија 2. – Хепаринизирана стаклена или пластична капилара;
3. Партија 3. – Шприц хапаринизирани

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Прилог

Прилог 1

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Измене и допуне конкурсне документације

Одговори на питања 3

Одговори на питања 4

Одговори на питања 5

Обавестење о поднетом Захтеву за заститу права у поступку

Обавестење о одлуци РКЗЗ