Српски | Srpski | English

Набавка медицинске опреме

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара – медицинске опреме, лапараскопских и хируршких инструмената – редни број набавке В-13/13

Документа:

Јавни позив

Конкурсна документација

Измене и допуне документације

Одговори на питања

Одговори на питања 1

Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 4 и поступку набавке медицинске опреме

Одговори на питања 2