Српски | Srpski | English

набавка папира за штампање и копирање П02/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка папира за штампање и копирање за потребе
Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних,
број П02/2018.

Оbavestenje o pokretanju pokretackog postupka, JN P-02-2018
Konkursna dokumentacija, JN P-02-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN P-02-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ п-02-2018