Српски | Srpski | English

набавка пацијент монитора В-72/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-72/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка пацијент монитора за потребе Универзитетске дечје
клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-72-2017
Konkursna dokumentacija V-72-2017
Odgovor 1, JN V-72-2017
Коnkursna dokumentacija В-72-2017, IZMENA 1
Оbavestenje o produzenju roka, V-72-2017
Odgovor 2, JN V-72-2017
odluka o dodeli ugovora v-72
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-72-2017 тривакс