Српски | Srpski | English

Набавка преносивог аспиратора В-69/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-69/2016, није обликован по партијама
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Набавка преносивог аспиратора за потребе хируршке сале – 2
комада.

Poziv za podnošenje ponuda JN V-69-2016
Коnkursna dokumentacija – JN V-69-2016
Pojašnjenje JN V-69-16
Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока V-69-2016
Odluka o obustavi postupka JN V-69-2016
Оbaveštenje o obustavi postupka JN V-69-2016- Prenosivi aspirator