Српски | Srpski | English

Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала V-16_2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2014, обликован по партијама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – санитетског и медицинског потрошног материјала, по партијaма, како следи:

1. Неонатални оксигенатор протока до 2.000 ml/min;
2. Конектори са „LUER LOCKOM”;
3. Педијатријски сензор за регионалну перфузију (НИРС) за апарат „Somanetics INVOS”;
4. Температурне сонде за апарат „PHILIPS INTELLIVUE MP70″

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Прилог

Сет перфузија

Одговори на питања