Српски | Srpski | English

набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша В-11/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2017, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша

Poziv za podnošenje ponuda JN V-11-2017
Коnkursna dokumentacija JN V-11-2017
Pojašnjenje 1, JN V-11-2017
Коnkursna dokumentacija V-11-2017- IZMENA 1
Обавештење о продужењу рока V-11-2017
Pojašnjenje 2, JN V-11-2017
Кonkursna dokumentacija- V-11-2017- IZMENA 2
Pojašnjenje 3, JN V-11-2017
Коnkursna dokumentacija – IZMENA 3
Pojašnjenje 4 – JN V-11-17
Odluka o dodeli ugovora, JN V-11-2017
Оbavestenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, JN V-11-2017
Odluka o nastavku postupka, JN V-11-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru , JN V-11-2017
Obavestenje o donetoj odluci Republicke komisije, JN V-11-2017