Српски | Srpski | English

Набавка услуге обезбеђења, број М-06/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-06/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за
потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања 1

Одговори на питања 2