Српски | Srpski | English

Набавка услуге одржавања медицинских гасова М-05/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге одржавања медицинских гасова и подстаница Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН М-05-2016