Српски | Srpski | English

Набавка услуге одржавања софтвера “NEXT BIZ“, “NEXT ZU” И „DEBUG“ М-25/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-25/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге одржавања софтвера “NEXT BIZ“, “NEXT ZU” И „DEBUG“

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-25-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-25-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-25-2017
Обавештење о закљученом уговору, Next Biy, Next Zu