Српски | Srpski | English

Набавка услуге осигурања лица и имовине В-35/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-35/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге осигурања лица и имовине Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-35-2017
Конкурсна документација, ЈН В-35-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-35-2017
Одговор на питање 2, ЈН В-35-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-35-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-35-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-35-2017