Српски | Srpski | English

Набавка услуге чишћења В-06/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге чишћења Универзитетске дечје клинике.

ЈН В-06-2017 Позив за подношење понуда
ЈН В-06-2017 Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-06-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-06-2017
Обавештење о закљученом уговору