Српски | Srpski | English

Набавка услуге чишћења В-06/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге чишћења Универзитетске дечје клинике

ЈN V-06-2019 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija, JN V-06-2019
Odgovor 1, JN V-06-19

Коnkursna dokumentacija ЈN V-06-2019-Izmena 1
Odluka o dodeli ugovora, JN V-06-19
Обавештење о закљученом уговору