Српски | Srpski | English

Набавка услуге чишћења В-12/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-12/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге чишћења Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-12-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-12-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-12-2016