Српски | Srpski | English

Набавка услуге чишћења Универзитетске дечје клинике В-03/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-03/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге чишћења Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-03-2020
Конкурсна документација, ЈН В-03-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-03-2020
Обавештење о закљученом уговору