Српски | Srpski | English

Набавка услуг e одржавања болничког информационог система „ Heliant Health “ М – 14/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-14/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe одржавања болничког информационог система „Heliant Health“
.
Позив за подношење понуда(2)
Кoнкурсна документација