Српски | Srpski | English

набавка хлеба и пецива за П-02/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–набавка хлеба и пецива за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних,број П-02/2020

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-02-2020
Одлука о додели уговора, ЈН П-02-2020
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, P-02-20 Nensico
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN P-02-20