Српски | Srpski | English

набавка Giemsa боје за потребе генетичке лабораторије JN P-06-2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – набавка Giemsa боје за потребе генетичке лабораторије, који
имају карактер хитних и неодложних.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN P-06-2017
Кonkursna dokumentacija JN P-06-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN P-06-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru- JN P-06-2017