Српски | Srpski | English

намирнице В-57/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-57/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-57-2016
Конкурсна документација, ЈН В-57-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-57-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-57-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-57-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-57-2016