Српски | Srpski | English

намирнице В-58/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-58/2017, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована
по партијама”

Poziv za dostavljanje ponuda, JN V -58-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-58-2017
Odgovor 1, JN V-58-2017
Konkursna dokumentacija, Izmena I, JN V-58-2017
Odgovor 2, JN V-58-2017
Odgovor 3, JN V-58-2017
Konkursna dokumentacija, Izmena 2, JN V-58-2017
Обавештење о продужењу рока 1, V-58-2017
Odgovor 4, JN V-58-2017
Konkursna dokumentacija, Izmena 3, JN V-58-2017
Обавештење о продужењу рока 2, V-58-2017
Odgovor 5, JN V-58-2017