Српски | Srpski | English

намирнице за исхрану болесника В-21/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-21/2015.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за исхрану болесника Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-21-2015
Конкурсна документација, ЈН В-21-2015
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору 2