Српски | Srpski | English

намирнице за исхрану болесника В-44/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-44/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –намирнице за исхрану болесника за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Poziv za podnošenje ponuda В-44-2020
Konkursna dokumentacija, JN V-44-20
Odgovor‚ 1 JN V-44-20

Konkursna dokumentacija, Izmena 1, JN V-44-20
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-44-2020

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 2, ЈН В-44-2020

Одговор на питање 3, ЈН В-44-2020
Одговор на питање 4, ЈН В-44-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измена конкурсне документације 4, ЈН В-44-2020

Одговор на питање 5, ЈН В-44-2020
Одговор на питање 6, ЈН В-44-2020
Одговор на питање 7, ЈН В-44-2020
Обавештење о закљученом уговору БООКМАРК v-44

Обавештење о закљученом уговору ђурђевић v-44
Обавештење о закљученом уговору круна комерц v-44
Обавештење о закљученом уговору ненсико v-44
Обавештење о закљученом уговору повртар v-44
Обавештење о закљученом уговору агро бачка v-44
Обавештење о закљученом уговору пе цо v-44

Обавештење о закљученом уговору круна комерц v-44
Обавештење о закљученом уговору луки комерц v-44
Обавештење о закљученом уговору авала меркур v-44