Српски | Srpski | English

Намирнице за исхрану болесника Универзитетске дечје клинике В-06/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за исхрану болесника Универзитетске дечје клинике, по партијама:

Позив за подношење понуда, ЈН-06-2015

Конкурсна документација, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 1, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 1, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 2, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 2, ЈН-В-06-2015

Одговор на питање 3, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 3, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 4, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 4, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 5, ЈН В-06-2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 5, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 6, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 6, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 7, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 8, ЈН В-06-2015

Измене и допуне конкурсне документације 7, ЈН В-6-2015

Одговор на питање 9, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 10, ЈН В-06-2015

Одговор на питање 11, ЈН В-06-2015

Обавештење о закљученом уговору- 1

Обавештење о закљученом уговору- 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4