Српски | Srpski | English

намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике В-10/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама (25 (двадесетпет) партија).

Позив за подношење понуда, В-10-2016
Конкурсна документација, В-10-2016
Измена конкурсне документације 1, В-10-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-10-2016
Измена конкурсне документације 2, В-10-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-10-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-10-2016
Измена конкурсне документације 3, В-10-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 4, ЈН В-10-2016
Измена конкурсне документације 4, В-10-2016
Одговор на питање 5, ЈН В-10-2016
Измена конкурсне документације 5, В-10-2016
Одговор на питање 6, ЈН В-10-2016
Одговор на питање 7, ЈН В-10-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-10-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-10-2016
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору 1, В-10-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, B-10-2016
Обавештење о закљученом уговору 3, В-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 4, В-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 5, B-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 6, B-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 7, B-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 8, В-10-2016.
Обавештење о закљученом уговору 9, В-10-2016.
Одлука о обустави поступка, ЈН В-10-2016.
Обавештење свих учесника