Ћирилица / Latinica

Наставници и сарадници медицинског факултета

Центар за хирургију

НАСТАВНИЦИ И ИСТРАЖИВАЧИМЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Кардиологија:

Проф.др Ида Јовановић
Проф.др Милан Ђукић
Проф.др Бојислав Парезановић
Др Ирена Вулићевић, асистент

Хематоонкологија:

Проф.др Драгана Јанић
Проф.др Петар Ивановски
Проф.др Дејан Шкорић
Проф.др Лидија Докмановић
Доц.др Нада Крстовски
Др Јелена Лазић, кл асистент
Др Предраг Родић, кл. асистент

Ендокринологија:

Проф.др Силвија Сајић
Верица Здравковић, кл. асистент
Др Маја Јешић, асистент

Пулмологија са алергологијом:

Проф.др Бранимир Несторовић
Доц.др Марина Атанацкобић
Др Биљана Међо, кл. асистент

Нефрологија:

Проф.др Мирјана Костић
Др Бранкица Спасојевић, кл. асистент
Др Душан Париповић, кл. асистент

Неурологија:

Доц. др Драгана Богићевић
Проф.др Димитрије Николић

Урологија:

Проф.др Зоран Крстић
Проф.др Мирослав Ђорђевић
Prof.dr Zoran Radojičić
Проф.др Војкан Вукадиновић
Марта Бижић, кл. асистентt

Абдоминална хирургија:

Проф.др Зоран Голубовић

Ортопедија:

Др Синиша Дучић, кл. асистент

Физикална медицина

Проф.др Ивана Петронић
Доц.др Драгана Ћировић
Др Дејан Николић, кл. асистент

Генетика:

Доц.
др Горан Чутурило

Неонатологија:

Проф.др Милош Јешић

Неонатална хирургија:

Проф.др Марија Лукач
Проф.др Сања Синђић Антуновић