Српски | Srpski | English

нерегистрованог лека Venomil Wespe В-06/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – нерегистрованог лека Venomil Wespe за потребе Одељења за пулмологију и алергологију Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда В-06-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-06-2016
Одлука о обустави поступка
Одлука о измени уговора, ЈН В-06-2015