Српски | Srpski | English

Одржавања економско-финансијског софтвера 02/2014

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су услуге одржавања економско-финансијског софтвера
NexTBIZ и NexTZU.
Назив и ознака из општег речника: 50324000 – Услуге подршке за персоналне
рачунаре.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за јавну набавку