Српски | Srpski | English

одржавање компресора, развода медицинских гасова и вакуум станице М-11/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-11/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге одржавање компресора, развода медицинских гасова и вакуум станице за медицинске гасове за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација