Српски | Srpski | English

оклудер за потребе службе кардиологије П-13/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – оклудер за потребе службе кардиологије Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-13/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка.
Конкурсна документација, П-13-2016.
Измена конкурсне документације 1, ЈН П-13-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН П-13-2016
Обавештење о закљученом уговору