Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-23/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-23/2020, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована
по партијама

Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumenatcija, JN V-23-20
Odgovor 1, JN V-23-20
Оbavestenje o produzenju roka, JN V-23-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN V-23-20

Odluka o obustavi, JN V-23-20
Odluka o dodeli ugovora – partija 14
Обавештење о закљученом уговору сутура медик в-23
Обавештење о закљученом уговору омни медикал в-23

Обавештење о закљученом уговору медицик в-23
Обавештење о закљученом уговору синофарм в-23
Обавештење о закљученом уговору енгел в-23
Обавештење о закљученом уговору медиал гроуп в-23
Обавештење о закљученом уговору адок в-23

Обавештење о закљученом уговору ивекс в-23
Обавештење о закљученом уговору аптус в-23
Обавештење о закљученом уговору интерекс в-23

Обавештење о закљученом уговору медиком в-23
Обавештење о закљученом уговору екотрејд в-23
Обавештење о закљученом уговору фармалогист в-23

Обавештење о закљученом уговору мedi ray в-23