Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-37/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак јавне набавке, ЈН В-37/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу
хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, В-37-2016
Конкурсна документација, В-37-2016 – IZMENA 1.
odgovor-na-pitanje-br-1-jn-v-37-2016
odgovor-na-pitanje-2-jn-v-37-2016
odgovor-na-pitanje-br-3-jn-v-37-2016
Odluka o dodeli ugovora JN V-37-2016.
Odluka o obustavi postupka JN-V-37-2016.
Odluka o dodeli ugovora JN V-37-2016, partija 29.
Обавештење о обустави поступка, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 5, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 6, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 7, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 8, ЈН В-37-2016.
Обавештење о закљученом уговору 9, ЈН В-37-2016
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN V-37-2016