Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-46/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-46/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-46-2019
Конкурсна документација, ЈН В-46-2019