Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал В-83/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-83/2019, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda
Кonkursna dokumentacija, JN V-83-19
Кonkursna dokumenatcija, JN V-83-19, Izmena 1
Кonkursna dokumenatcija, JN V-83-19, Izmena 2

Кonkursna dokumenatcija, JN V-83-19, Izmena 3
Odluka o dodeli ugovora, V-83-2019

Odluka o obustavi postupka, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Гросис, JN V-83-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Laviefarm, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Medi ray, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Medial Group, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Matreco, JN V-83-2019

Обавештење о закљученом уговору Ecotrade, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Omni medical, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Sutura medic, JN V-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Аптус, ЈН В-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Синофарм, ЈН В-83-2019
Обавештење о закљученом уговору Medalex, ЈН В-83-2019