Српски | Srpski | English

општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и анестезију В-15/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2019, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу
хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-15-19
Кonkursna dokumenatcija, JN V-15-19
Odgovor 1, JN V-15-19
Odgovor 2, JN V-15-19
Odgovor 3, JN V-15-19