Српски | Srpski | English

остали лабораторијски материјал В-36/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В36/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали лабораторијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-36-2020
Конкурсна документација, ЈН В-36-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-36-2020

Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-36-2020
Измена Конкурсне документације 2, ЈН В-36-2020
Измена Конкурсне документације 3, ЈН В-36-2020

Одговор на питање 2, ЈН В-36-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-36-2020

Одлука о додели уговора, ЈН В-36-2020
Обавештење о закљученом уговору промедиа в-36

Обавештење о закљученом уговору диахем грамим в-36
Обавештење о закљученом уговору викор в-36
Обавештење о закљученом уговору алфа генетис в-36
Обавештење о закљученом уговору енгел в-36

Обавештење о закљученом уговору алура мед в-36
Обавештење о закљученом уговору Yunycom v-36
Обавештење о закљученом уговору лајон в-36
Обавештење о закљученом уговору синофарм в-36
Обавештење о закљученом уговору биогност в-36
Обавештење о закљученом уговору маклер в-36
Обавештење о закљученом уговору уни цхем в-36
Обавештење о закљученом уговору гросис v-36
Обавештење о закљученом уговору Вивоген v-36
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб v-36

Обавештење о закљученом уговору беохем 3 в-36