Српски | Srpski | English

остали лабораторијски материјал В-42/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-42/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали лабораторијски материјал за потребe Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-42-2018
Конкursna dokumentacija, ЈН V-42-2018
Odgovor 1, V-42-18
Odgovor 3, JN V-42-2018

Odgovor 4, JN V-42-2018