Српски | Srpski | English

Остали лабораторијски материјал П-03/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Остали лабораторијски материјал – реагенси за извођење
анализе одређивања броја матичних ћелија хематопоезе”.

 

Покретање поступка

Конкурсна документација