Српски | Srpski | English

остали уградни материјал В-09/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-09/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда, В-09-2016
Конкурсна документација, В-09-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-09-2016
Измена конкурсне документације 1, В-09-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-09-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-09-2016
Одговор на питање 4, ЈН В-09-2016
Одговор на питање 5, ЈН В-09-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-09-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору Инел Медик ВП-остали уградни
Обавештење о закљученом уговору za ostali ugradni materijal Госпер
Обавештење о закљученом уговору остали уградни материјал, ЈН В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору остали уградни материјал В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору остали уградни материјал, В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору ЈН В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-09-2016
Обавештење о закљученом уговору остали уградни материјал , ЈН В-09-2016