Српски | Srpski | English

остали уградни материјал В-26/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-26-2017
Конкурсна документација, ЈН В-26-2017
Odgovor na pitanje 1, JN V-26-2017
Одговор на питање 3, ЈН В-26-2017
Одговор на питање 4, ЈН В-26-2017