Српски | Srpski | English

Остали уградни материјал В – 30 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-30/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–„Остали уградни материјал“

.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Позив за подношење понуда
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРВА
Питања и одговори први за В302015
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ В-30-2015
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА В-30-2015
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2