Српски | Srpski | English

остали уградни материјал за потребе службе неурохирургије, васкуларне и торакалне хирургије В-55/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-55/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе службе неурохирургије, васкуларне и торакалне хирургије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-55-2016.
Конкурсна документација, В-55-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-55-2016
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-55-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-55-2016