Српски | Srpski | English

„Остали уградни материјал“, обликована по партијaма В-11/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Остали уградни материјал“, обликована по партијaма

Позив за подношење понуда.doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Прилог 1 – Тех. спецификација са структуром цена

ПИТАЊА И ОДГОВРИ 1

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору-1

Обавештење о закљученом уговору- 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 5

Обавештење о закљученом уговору 6

Обавештење о закљученом уговору 7

Обавештење о закљученом уговору 8

Обавештење о обустави поступка(1)

Решење Републичке комисије Проспера

Обавештење о закљученом уговору 9

Обавештење о закљученом уговору 10

Решење Републичке комисије за заштиту права Госпер

Обавештење о закљученом уговору 11

Обавештење о закљученом уговору 12