Српски | Srpski | English

Отворени поступак – Потрошног материјала, обликована по партијaма бр. В-20/13

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-20/13, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – Потрошног материјала, обликована по партијaма

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговори на питања понуђача

Одговори на питања 1

Одговори на питања понуђача 2

Продужење рока

Одговори на питања 3

Одговори на питања 4

Исправка образац понуде и структура цене

Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права

Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права (“Medicom”)