Српски | Srpski | English

Отворени поступак јавне набавке, лекови за лечење хемофилије ЈН 404-1-110/19-48

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-48

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за лечење хемофилије

Обавештење о закљученом уговору неомедика ц-139
Обавештење о закљученом уговору неомедика ц-140
Обавештење о закљученом уговору фармикс ц-222