Српски | Srpski | English

отров осе и отров пчеле за хипосензибилизацију В-08/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – отров осе и отров пчеле за хипосензибилизацију за потребе одељења за пулмологију и алергологију Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-08-2016
Конкурсна документација, В-08-2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Одлука о обустави поступка, ЈН В-08-2016
Обавештење о обустави поступка за отров оса и пчела