Српски | Srpski | English

Педијатријски електромагнетни бицикл и аспиратор В-34/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак јавне набавке, ЈН В-34/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – Педијатријски електромагнетни бицикл и аспиратор за
хируршку салу, обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, В-34-2016.
odgovor-na-pitanje-br-1
Конкурсна документација, В-34-2016 IZMENA.
Конкурсна документација, В-34-2016 IZMENA 2.
Оbaveštenje o zaključenju ugovora – JN 34-2016.