Српски | Srpski | English

пејсмејкери, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом ЈН 404-1-110/19-30

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-30

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – пејсмејкери, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Ecotrade Bg
Обавештење о закљученом уговору Medtronic
Обавештење о закљученом уговору medtronic c-201
Обавештење о закљученом уговору medtronic c-208
Обавештење о закљученом уговору госпер ц-266