Српски | Srpski | English

Покретањe преговарачког поступка без објављивања јавног позива за набавку “Лекова-лека Хyцмптин”-бр.P-01/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекова -лек Hycamptin”.

 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Обавештење о закључивању уговора